30-09-06

De PS plant een staatsgreep!

Volgens De Morgen wil Onkelinx de parlementaire controle op inlichtingendiensten afschaffen. Ze wil die controle rechtstreeks onder haar departement brengen en die van defensie. Comité I, dat voor het parlement de controle uitvoert zal worden beperkt, zeer beperkt, het zou een soort klachtendienst worden.

Als die geen staatsgreep is dan weet ik het ook niet meer. Alle controle en macht gaat naar Onkelinx en defensie.

En als u dan weet dat Flahaut al jaren bezig is met alle belangrijke legeronderdelen naar Wallonië te verhuizen…

 

Dit is ongehoord het gaat zelfs nog verder dan de “Patriot Act” in de VS waar de inlichtingendiensten nu al oppermachtig zijn, alleen is daar nog een verschil tussen de inlichtingendiensten en het leger. Hier in België zou dat er zelfs niet meer zijn!

 

Uit De Morgen:

“Het voorontwerp van wet betreffende methodes voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, dat onlangs werd opgesteld door minister van Justitie Laurette Onkelinx (PS) en minister van Defensie André Flahaut (PS), voorziet een listige manier om het Comité I en de parlementaire controle definitief buitenspel te zetten.

Tegelijk wil de regering echter twee nieuwe controleorganen in het leven roepen, de BOM-controlecommissie en het BOM-college. De controlecommissie moet vooraf haar goedkeuring geven aan het gebruik van BOM en zal bestaan uit drie magistraten, die benoemd worden door en werken onder het rechtstreekse gezag van de ministers van Justitie en Defensie. Het college is bedoeld om a posteriori controle uit te oefenen en zal voorgezeten worden door een gedetacheerd magistraat van de Raad van State. Toeval of niet: Pascale Vandernacht, de kabinetsadviseur van minister Onkelinx die zich toelegt op het beleid inzake inlichtingendiensten en de drijvende kracht achter het wetsontwerp, is gedetacheerd auditeur bij de Raad van State en komt bijgevolg in aanmerking voor de functie van voorzitter van het BOM-college.”

 

Alle macht zou dus naar één partij gaan, de PS. Dit is gewoonweg te absurd voor woorden. Onkelinx en Flahaut zijn twee PS ministers die al verschillende malen betrokken zijn geweest in schandalen die door het comité I aan het parlement gerapporteerd zijn geweest.

Nogmaals uit De Morgen:

 “De aanhoudende schandalen van de afgelopen maanden waarin de Staatsveiligheid telkens een hoofdrol speelde, zijn de regering-Verhofstadt een doorn in het oog. Dossiers als de omstreden uitvoer van de EPSI-pers naar Iran, de CIA-vluchten, de verdwijning van Erdal, de diefstal van geheime documenten bij de militaire inlichtingendienst ADIV of Swiftgate raakten meestal in de openbaarheid dankzij het werk van het Comité I, dat namens het Parlement toezicht houdt op de werking van de inlichtingendiensten, en de parlementaire begeleidingscommissie aan wie het Comité I rapporteert.”

Domme Freya boekt winst.

Hier gaan we weer!

De Gazet van Janssens (GVA)  pakt uit met een nieuwe studie. Een studie door de Vlerick Managment School. “29/09 Leterme 'eenvoudig', Dewinter 'agressief' en Freya 'levendig' De Vlerick Management School heeft politici en partijen als merk onder de loupe genomen. Freya Vandenbossche wordt gezien als een "levendig", Yves Leterme als een "eenvoudig" en Filip Dewinter als een "agressief" merk.”

Als je nu weet wie de sponsor is van die school, de nationale loterij” , en als je dan weet weet wie in dat bestuur zit van die “nationale loterij” dan weet je waar de mosterd vandaan komt.
De Financieel Economische Tijd publiceerde de politieke samenstelling van de raad van Bestuur van de nationale loterij.

De PS  4 leden, VLD 4 leden, de SP.a  3  leden, MR 2 leden, Groen 1 lid, Ecolo, 1 lid, CD&V 1 lid, CDH 1 lid. N-VA 0 leden, Vlaams Belang 0 leden.

Dat komt dus neer op 53% links tot extreem linkse leden. Van die overige overige 47% is dan nog eens 38% franstalig.

Hoe zou het toch komen dat domme Freya er zo goed uitkomt? Een minster die nog niet eens de vierkantswortel van 25 kent.Beluister hier.

Een minister die nog niet eens haar eigen haar licenciaatsverhandeling zelf geschreven heeft volgens Knack. De 100 miljoen olie fratsen van Freya. Het feit dat ze een product uit de rekken laat halen van de winkels dat al jaren niet meer gemaakt word. Een minster die zo finaal de mist in gaat dat de vrt (de rode propaganda zender) een intervieuw laat overdoen omdat ze kompleet de mist in gaat.

Die Freya scoort goed in een peiling van een school die gesponserd wordt door "de nationale loterij" een orgaan waarvan meer dan 50% rood tot extreem rood is.

 

00:21 Gepost door in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

29-09-06

Janssens wil debat zonder tegenstander

Patrick Janssens eist debat zonder tegenstander op de VRT

PjanssensTerzake 06 gezien? Iets opgevallen? Juist. Geen Vlaams Belang en het ging over Antwerpen. Waarom geen Belang? Lees en blijf rustig, hier komen weer de feiten... (en voor Humo: neen, de Raad van bestuur van de VRT heeft dit niet naar mij gelekt :-P )

Patrick Janssens wilde onder geen beding met Vlaams Belang in debat of discussie gaan op de VRT over Antwerpen,  anders zou de 'burgemeester' niet naar het programma komen. De VRT dokterde een noodscenario uit om het Vlaams Belang koest te houden want de SP.a burgemeester MOET sowieso in Terzake 06 verschijnen. Compensatie: Filip Dewinter kreeg 5 minuten live-interview in het Journaal van 19.00 uur als afkoop&compensatie voor het plooien naar de wil van Patrick Janssens bij de VRT...

Conclusie? De burgemeester van Antwerpen zegt in de gazet (vorige week) dat hij in debat wil met Dewinter maar eist van de VRT dat hij als enige mag komen.. zonder debat met Dewinter. Burgemeester van iedereen? Neen dus én zeer ondemocratisch. Het masker is gevallen... Janssens is een even grote socialistische despoot als al.. tja.. de rest? 

Bron: Jurgen Verstrepen

23:48 Gepost door in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Fun, het is fijn een zwijn te zijn!

Ik hoor nog steeds veel linkse rakkers het Vlaams Belang vergelijken met de het nationaal-socialisme van Hitler.
Als we de boel nu eens gewoon naast elkaar leggen.

1) De nazi's waren voor abortus.
=> Het Vlaams Belang is tegen. ==> De socialisten zijn voor.
2) De nazi's hadden een expansiedrang.
=> Het Vlaams Belang wil juist niet expanderen. ==> De socialisten zouden graag een zo groot mogelijk Europese unie hebben, een enorme expansiedrift dus. 

3) De nazi's waren voor euthanasie.
=> Het Vlaams Belang is tegen ==> Socialisten zijn net zoals den Dolf voor. Een paar dagen geleden las ik in de krant dat men nog een stapje verder wil gaan in het elimineren van mensen die niet voldoen aan het perfecte plaatje. Men wil nu ook dementerende oudjes het verlossende spuitje toedienen.
4) De nazi's waren voor wapencontrole onder de burgers.
=> Het Vlaams Belang wil de burger de kans geven zich te verdedigen. ==> De socialisten zijn voor wapencontrole onder de burgers. Els Van Weert is daar bvb een
fanatiek geval in.
5) De nazi's vervolgenden andersdenkenden, de oppositie.
=> Het Vlaams Belang wil volledige vrije meningsuiting. ==> De socialisten willen eveneens oppositiepartijen aan banden leggen.
6) De nazi's paaiden hun electoraal met allerlei dingen gratis te geven, kolen bvb.
=> Het Vlaams Belang bediend zich niet van die tactiek. ==> De socialisten trachten de kiezer voor zich te winnen met allerlei dingen gratis te schenken.
7) De nazi's waren trots socialist te zijn.
=> Het Vlaams Belang gebruikt het woord sociaal, dat is niet hetzelfde als socialisme. ==> De socialisten...... tja dat spreekt voor zichzelf.
8) De socialisten stonden te juichen toen Den Dolf hier aankwam "De 23ste augustus 1940 ondertekende Achiel Van Acker, die later eerste-minister werd van een 'democratische' regering, het Manifest van De Man en hij sprak zich uit ten gunste van de nieuwe orde."
9) Hitler en Mussolini waren beide aanhangers van Karl Marx, iets waar de huidige socialisten ook nogal mee oplopen (De meeste linkse dictators eigenlijk). Mussolini was zelf redacteur van het socialistische blad "La Lotta di Classe" en secretaris van de socialistische partij in Forli.
10) Den Dolf was een antikapitalist volgens Time Magazine toch.
=> Het Vlaams Belang is niet antikapitalistisch ingesteld. ==> Socialisten zijn tegen het kapitalisme, ze zijn net zoals den Dolf voor een totale inmenging van de staat in de opbrengst van de productiemiddelen. Hier in de Belziek zijn de socialisten vooral voor hun eigen zakken en hun partijkas, we hebben hier dan ook geen echte socialisten.

11) Den Dolf was niet al te beste maatjes met de Joodse medemens, maar wel met de moslims. Hier een foto van Hitler en de Groot Mufti, familie van Arafat.
mufti


=>Foto's zeggen meer dan woorden. Filip Dewinter in gesprek. 
FDW1


12) Nog een leuke vergelijking met de partij van den Dolf, boekverbranding.
Anciaux, de socialist heeft al eens een poging gedaan in die richting, hij wou een lijst opmaken van boeken die U en ik niet mogen lezen.
Boeken die niet overeen komen met de partijleiding van de SP.a gewoon verbieden. waarschijnlijk zullen we alleen het partijblad De Morgen mogen lezen. 
13)  Uit de socialistische arbeiderspartij (NSDAP) zijn de neo-nazi's voortgekomen. Vandaar dat er een duidelijke link is tussen nazisme en socialisme. 
14)  De socialisten hebben de vrije meningsuiting laten beperken.
Deze vorm van censuur was eveneens een vast onderdeel van de nazi ideologie. 
15) De socialisten hebben via een politiek proces het Vlaams Belang laten veroordelen.
Tijdens het neo-nazi's regime werden politieke tegenstanders evenzeer monddood gemaakt via politieke processen. 
16) De socialisten hebben er mee voor gezorgd dat er wetten op maat werden gemaakt om een politieke tegenstander te schaden.
De nazi's hebben ook alle mogelijke wetten veranderd om tegenstanders buiten de wet te stellen.

17) Hitler pakte de economische crisis net aan zoals de socialisten het doen. Hitler probeerde de economische crisis niet op te lossen door te besparen of de economische vrijheid te vergroten. Integendeel: nationalisering van bedrijven, regulering van ondernemingen, inperking van de vrijheid van vereniging, enorme gelduitgaven voor grote infrastructuurprojecten. Kortom: de problemen in de tijd vooruitschuiven en ze des te gevaarlijker maken net zoals de socialisten nu bezig zijn.

Als Adolf Hitler nu nog zou leven... hij zou vast een partijkaart van de socialisten op zak hebben. Mogen wij nu zeggen dat alle socialisten neo-nazis zijn?

 

Commie2

 

Bron: Politiscinfo.be

19:25 Gepost door in Algemeen | Permalink | Commentaren (24) |  Facebook |

Belgische journalisten de minst opgeleide van de westerse wereld!

Rudi De Ceuster was Directeur-Generaal van het Agentschap Belga (1983-1999), voorzitter en secretaris-Generaal European Alliance of News Agencies ((1991-2000), Hij is tevens associate member, WAN (World Association of Newspapers).

 

Ik ga de man even citeren, mij wil men toch nooit geloven als ik zeg dat de Belgische journalisten één van de slechtste opgeleide zijn in de westerse wereld:


…WAN, de World Association of Newspapers, wijst er in haar laatst verschenen jaarboek ook op dat de krantenoplage tussen 1999 en 2003 wereldwijd nog gestegen is met 5 procent. De langjarige trend vertoont echter een gestadige, maar trage vermindering van de wereldwijde krantenverkoop.
Het verontrustende hierbij is echter dat het in België op dit vlak nog veel slechter gaat. De cijfers liegen er niet om. Slechts iets meer dan 1 op 7 Belgen koopt dagelijks een krant (één op 8 in Wallonië, één op 7 in Vlaanderen). We blijven daarmee schromelijk ten achter op onze buurlanden: 1 op 3,6 Duitsers, één op 3,4 Britten, en één op 4 Nederlanders koopt dagelijks een krant. Zelfs in televisie- en Internet-land USA koopt één op 4 Amerikanen dagelijks een krant. De penetratie van dagbladen in het dagelijks leven in Vlaanderen is dan ook bedroevend te noemen.
Het is natuurlijk zo dat niemand een krant koopt omwille van de publiciteit die erin verschijnt – wél omwille van het nieuws, de inhoud, de commentaar die hij erin meekrijgt. Er schort dus duidelijk iets aan het nieuws- en informatieaanbod bij onze kranten (want de buurlanden scoren dubbel zo goed).
Men kan overigens gelijkaardige bedenkingen maken bij de cijfers die de audiovisuele media hanteren: zelfs op een goede kijkdag volgen hooguit 1,2 miljoen Vlamingen het nieuws op een Vlaamse televisie-zender. Dat betekent dat 4 op 5 Vlamingen niet kijken, of, zoals schrijver dezes, naar buitenlandse zenders kijken, omdat zij de inhoudelijke zwakte van binnen- en buitenlands nieuws op de Vlaamse zenders niet langer pikken.
Deze bedenkingen moeten ons tevens tot een grote relativering aanzetten van de vermoede invloed die de media wordt toegeschreven wanneer het om politieke verslaggeving en duiding gaat: de grote meerderheid van de Vlamingen (en per extrapolatie ook Belgen) heeft blijkbaar lak aan wat de media verkondigen, of aan de boodschap die politici graag ventileren via bevriende media of journalisten.
Wellicht ligt daar bijvoorbeeld deels de verklaring waarom een politieke partij die – al dan niet terecht – nu al 20 jaar gediabolizeerd wordt in de Belgische pers is uitgegroeid tot de grootste partij in dit land. Buitenlanders, die onze media lezen, hebben het doorgaans moeilijk om dit fenomeen rationeel te verklaren – tenzij via een inderdaad marginale beïnvloeding van het publiek door de media, wat toch ernstige vragen stelt over het democratische gehalte van deze samenleving…..
….Daarenboven wordt aan opleiding, training en herbronning van journalisten te weinig aandacht en nog minder geld besteed, in vergelijking met sommige buurlanden.
De uitgevers schieten hier duidelijk tekort, in zoverre dat de Vlaamse Overheid nu zelf de opleiding van journalisten subsidieert – zonder zich al te veel te bekommeren over wat er de facto met dat geld gebeurt. Het blijft wellicht een unicum in Europa dat werkgevers zich op die manier van een essentiële opdracht ontdoen.
De waarheid gebiedt echter ook te zeggen dat België – en dan vooral Vlaanderen – weinig verwend is inzake kwalitatieve journalistenopleidingen. In Nederland en zelfs in Frankrijk staat men op dat vlak mijlen verder – om van Groot-Brittannië en de VS maar te zwijgen.
Er wordt natuurlijk hier, zoals elders, vanuit het publiek inhoudelijke kritiek geleverd op de pers. De pers brengt zogenaamd enkel negatief of slecht nieuws, editorialisten die tot redelijkheid aansporen worden als zwakkelingen betiteld,
een steeds groeiend deel van de bevolking is er rotsvast van overtuigd dat pers en politiek één pot nat vormen.
Recente incidenten hebben allicht deze grotendeels foute indruk nog versterkt. Bij de fameuze raciaal geïnspireerde incidenten in Frankrijk (en in veel mindere mate in België) waarbij honderden autos van onschuldige burgers in brand werden gestoken verklaarden hoofdredacteurs van toonaangevende gedrukte en audiovisuele media doodleuk dat zij “in overleg met Justitie en Binnenlandse Zaken”, dus in overleg met politici hun berichtgeving hadden “afgezwakt” – met andere woorden, gecensureerd.
Toen onlangs een socialistische federale Minister op een flagrante leugen werd betrapt in haar onderhandelingen met de levensbelangrijke oliesector, kondigde de Vlaamse staatstelevisie VRT aan dat zij de betrokken Minister haar interview had laten “overdoen”, omdat het niet goed overkwam. Zelfs in de USSR van Brezjnev was zoiets nooit vertoond….

Auteur: Rudi De Ceuster ex-Directeur-Generaal van het Agentschap Belga.


10:56 Gepost door in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Onkelinx laat opnieuw topgangster vrij

Marcel Habran, de peetvader van de Luikse mafia is heden uit de gevangenis ontslagen. Hij zat in voorarrest, verdacht van een gewapende overval in Borgworm op een geldtransport. Hierbij kwamen 2 begeleiders om het leven.
Habran werd onmiddellijk herkend door getuigen aan wie anonimiteit werd beloofd.
De feiten dateren van 1998. Habran zat 2 jaar in voorarrest, maar heeft veroordelingen voor meer dan 20 jaar achter de rug wegens meerdere overvallen. De man ging steeds bijzonder gewelddadig tewerk.
Twee medeverdachten worden eveneens in de komende uren in vrijheid gesteld.
Ik beklaag de getuigen!

De advokaat van Habran is Mr. Uytendaele, gehuwd met, jawel Laurette Onckelinx onze patroonheilige van criminelen.
Bron: RTBF nieuws 19.30
28 sept

 

St_laurette2

10:24 Gepost door in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

De zaak Remmery

U zal zich nog wel Dhr Rik Remmery herinneren. De West-Vlaamse bedrijfsleider die beweerde dreigbrieven te hebben ontvangen omdat hij een Marokkaanse werkneemster met hoofddoek tewerkstelde. Dagenlang stonden de media er vol van en zelfs de koning zakte af naar West-Vlaanderen om zijn steun te betuigen. De bedreigde bedrijfsleider kreeg zelfs de UNIZO prijs voor zaakvoerder van het jaar of zoiets in die genre.

Toen verscheen in elke krant en in elke andere vorm van media het bericht over racistische bedreigingen, linken naar het Vlaams Belang. Het Vlaams Belang was verantwoordelijk rechtstreeks of onrechtstreeks en er moesten actie ondernomen worden tegen het Vlaams Belang.

Tot het duidelijk werd dat de Rik het niet zo nauw nam met de echtelijke trouw en een beetje rotzooide met zijn vrouwelijke werkneemsters. Het bleek een uit de hand gelopen liefdesaffaire te zijn.

Nu stond de pers en de koning daar met de broek op de knieën. Er werd maar besloten om een persstop in te lassen.

Wel deze zaak werd onlangs geseponeerd door de rechtbank! De zoveelste linkse hetze die op een sisser afliep.

 

Kent u nog mensen die SP.a willen stemmen? Wel leer ze voor zichzelf nadenken als je de Belgische pers, de hoernalisten moet geloven ziet je wereld er wel heel raar uit.

 

6a

 

01:20 Gepost door in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende