12-10-06

Corruptie = socialisme. Corrupte = België

De verkiezingen zijn gedaan en de corruptie gaat verder bij de PS.

Nu is weer het cultuurboegbeeld van de PS Georges Dumortier  aangehouden.

Dumortier wordt er van verdacht van oplichting, verduistering, schriftvervalsing en fiscale fraude. Dat kan tellen hé voor zo’n antikapitalist.

 

Dumortier wordt ervan verdacht zich dezelfde onkosten door verscheidene instellingen te hebben laten terugbetalen.
Dumortier was tot voor kort directeur van het kamerorkest van Wallonië, leidde de exploitatie van het cultureel centrum Botanique in Brussel en stond aan het hoofd van het koninklijk conservatorium. Alleen deze laatste functie was bezoldigd. Om zijn andere posten financieel te dekken, kon Dumortier onkosten inbrengen. Hij stuurde het kasticket van een etentje naar een instantie, het btw-bonnetje naar een andere, terwijl hij de kredietkaart van de derde gebruikte. Aldus het parket. (belga/hln 12 okt 2006)

 

Hoe is het toch mogelijk?

Mensen worden vervolgt in België omdat ze een andere mening hebben dan de regeringspartijen. Ze worden uit de vakbond gegooid omdat ze op de oppositie stemmen.

Oppositie partijen worden vervolgd  en veroordeeld door rechters die poltiek benoemd zijn en achteraf beloond worden voor hun slaafse medewerking aan de socialistische regime. Smetryns, de franskiljonse logebroeder van het hof van beroep te Gent, die het arrest m.b.t. het Vlaams Blok heeft gemaakt, krijgt zijn beloning.
De hoge raad voor justitie (Onkelinx dus) draagt hem voor als raadsheer bij het hof van cassatie. Ondertussen is Thierry Denys, destijds bijzitter , al benoemd tot voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Brugge.

 

Zo ziet u hoe het er in België aan toe gaat. Het gerecht onafhankelijk, mijn kloten ja!

 

Commentaren

waar heeft u het over, waar bemoeit u zich me om mensen ongegrond te beschuldigen... btw u dient zich beter te informeren, thierry denys is benoemd tot voorzitter vh hof van beroep in GENT niet in Brugge

Gepost door: pierre | 05-12-06

bij mijn weten, bent u wel diegene die zich vergist. en blijkbaar het juridisch jargon beheerst men hier ook al niet... waar zit de fout rara

Gepost door: dfskj | 17-12-06

onterecht faill zonder schulden, de rechtb van Turnhout is met 93 miljoen weg Corrupte in Belgie mag!!
Vraag dat maar op de Rechtb van Kooph van Turnhout want zij kennen er alles van en doen er greetig aan mee aan deze zakken vullerij op de kap van eerlijke harde werkers.
www.vansantkarel.be
De firma s die er vernoemd worden zoals, les Fawes en Van der drift en de bankunie en Verheye uit diksmuide en V-Boringen uit diksmuide zijn de pionnen van de Rechtbank van Koophandel van Turnhout die in bende een gezonde firma van 133 miljoen zonder schulden onterecht heeft failliet veklaard " Ambtshalve" is verboden door de wet!, tijdens de vakantiekamer om alles vlug te verwerken en te verduisteren.
Dus wat verwacht je dan als rechters er aan meedoen, dan mag toch iedereen corrupt zij he!!
Dank U voor het lezen en gaan kijken op de syte.

Gepost door: otara | 19-05-07

Dank voor het zetten ik hoop^dat de politiekers dit lezen en er eindelaijk paal en perk aan stellen, maar hun excuus is de scheiding der machten, dan moet die maar eens eindelijk afgeschaft worden want dit werkt de corruptie in de hand.!!
Een tip voor de Partij van LDD

Gepost door: otara | 19-05-07

Flahaut
Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren in de zaak van Minister Flahaut.

Wordt deze zaak in de doofpot gestopt omdat we hier met een minister en een kopstuk van de Parti Socialiste te maken hebben of volgt er -zoals voor iedere Belgische burger die van financiële onregelmatigheden wordt verdacht- een gerechtelijk onderzoek ?

Als deze zaak in de doofpot wordt gestopt, verliezen de politieke partijen nogmaals hun geloofwaardigheid.

Gepost door: Jan Boeykens | 24-10-07

wie niet

eind resoltaat iedereen steelt wel eens als mens ...

weg is weg zeggen ze dan

Gepost door: j.m.p | 05-01-09

Corruptie met ambt en met misbruik van macht door politie-rechter onder het mom van curator Wij dagvaarden een corrupte rechter voor de raad van state, deze zou normaal gezien moeten antwoorden binnen 60 dagen, en wat gebeurd er, ""het is de Minister De Clerck die antwoord in de plaats van de rechter.""Hoe zit het dan met de scheiding der machten zoals ze beweren.Ook aan ons in andere gevallen.Ik zal het U eens zeggen, de scheiding der machten is er om de kleine man in de straat niet te hoeven te helpen en omdat het hen zo dan beter uitkomt vermits ze liever lui dan moe zijn.
zie ook : www.vansantkarel.be

Gepost door: Otara | 18-03-10

Corruptie met ambt en met misbruik van macht door politie-rechter onder het mom van curator Wij dagvaarden een corrupte rechter voor de raad van state, deze zou normaal gezien moeten antwoorden binnen 60 dagen, en wat gebeurd er, ""het is de Minister De Clerck die antwoord in de plaats van de rechter.""Hoe zit het dan met de scheiding der machten zoals ze beweren.Ook aan ons in andere gevallen.Ik zal het U eens zeggen, de scheiding der machten is er om de kleine man in de straat niet te hoeven te helpen en omdat het hen zo dan beter uitkomt vermits ze liever lui dan moe zijn.
zie ook : www.vansantkarel.be

Gepost door: Otara | 18-03-10

ForumPlus Zie Google PLEASE , S.V.P. , a.u.b. , notice
ForumPlus in Google
-
ForumPlus komt op voor VRIJE-meningsuiting word gerust lid van het forum - iedereen welkom.

Gepost door: ForumPlus Zie Google | 28-06-10

Zie ForumPlus in Google Zie ForumPlus in Google

Gepost door: ForumPlus Zie Google | 28-06-10

De commentaren zijn gesloten.