03-10-06

Ik ben ondertussen de tel kwijt!!

Het is weer zover, de zoveelste zware crimineel is weer gaan lopen. Dit maal gaat het om de 24 jarige Hakim Ghazouani die nog meer dan 8 jaar cel moet uitzitten. Sinds 2001 stapelt hij de veroordelingen op voor diefstallen met geweld, drugsdelicten en rijden zonder rijbewijs of verzekering.
Nu moet u weten dat de politie deze man tegenhield in Blankenberge maar terug moest vrijlaten van de magistraat van Onkelinx!!! En verschiet men ervan dat die nu spoorloos verdwenen is. Wat is dat hier voor een apenland waar criminelen vrij spel hebben.
Dit kan gewoon weg niet meer! Onkelinx doet haar naam van patroonheilige voor criminelen alle eer aan. Ik vraag me af wanneer burgers zo eens een beschermheilige gaan krijgen.

St_laurette2

12:21 Gepost door in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Europa – Uw naam is lafaard!

Een paar maanden geleden schreef Hendryk M. Broder in Welt am Sonntag, Europa – uw familienaam is 'appeasement’. Het is een zinnetje dat in je hoofd blijft hangen omdat het in feite niets anders is dan de verschrikkelijke waarheid. De laffe waarheid.
(Vertaling)

Appeasement kostte miljoenen mensen het leven, toen Engeland en Frankrijk, toen nog geallieerden, te lang negotieerden en aarzelden om in te grijpen vooraleer ze door hadden dat Hitler moest bestreden worden en hij zich niet liet binden door allerlei verdragen of afspraken.

Appeasement was de stabilisator die onmenselijke en onderdrukkende regeringen in de Sovjet-Unie en Oost-Duitsland toelieten om hun ideologie als enig correct alternatief te verheerlijken boven alle andere mogelijkheden.

Appeasement maakte Europa kreupel wanneer een genocide in Kosovo plaats vond. Europeanen debatteerden en debatteerden tot de Amerikanen kwamen en ons werk voor ons opknapten.

In plaats van een democratie in het Midden-Oosten te beschermen, verschuilt het Europees appeasement zich achter het wollige woord equidistance, wat zoveel betekent als een aanmoediging voor fundamentalistische Palestijnse zelfmoordterroristen om Israël aan te vallen.

Appeasement brengt een mentaliteit teweeg dat Europa toelaat om 300.000 slachtoffers van Saddam’s martel-en moord machinerie te negeren, gesteund door de extreem linkse overtuigd van het eigen gelijk vredesbewegingen die slechte punten uitdelen aan George Bush en geen gelegenheid laten voorbij gaan om hem belachelijk te maken.

Een uitzonderlijk groteske vorm van appeasement is de Duitse reactie op de gewelddadige islamitische gewelduitbarstingen in Spanje, Engeland, Frankrijk en andere landen, om toch maar een moslim vakantiedag in te lassen in Europa.

Appeasement na elke moord op autochtonen, na elke gewelddadige rel en appeasement na elke aanval van zelfmoordterroristen.

Wat moet er nog meer gebeuren vooraleer het Europese publiek en hun politieke leiders het eindelijk gaan snappen?

Er is een soort heilige oorlog aan de gang, een uitzonderlijke en verraderlijke heilige oorlog via systematische aanvallen van fanatieke moslims die zich vooral focussen op onze burgers. Een directe aanval op onze open en vrije Westerse gemeenschap daarin gesteund door linkse extremisten..

Het is een conflict dat waarschijnlijk veel langer zal duren dan enig ander militair conflict die we hebben gekend gedurende de laatste eeuw – een conflict gestuurd door een vijand die we niet kunnen temmen door tolerantie, verdraagzaamheid en het geven van accommodatie, maar die zich enkel zullen aangespoord voelen door deze welwillendheid dat zij aanzien het als een teken van zwakheid.

Twee recente Amerikaanse presidenten hebben het nodige lef voor anti-appeasement getoond: Reagan en Bush.
Reagan beëindigde de Koude Oorlog en Bush, enkel gesteund door de sociaal democraat Blair, die het doet uit een morele overtuiging omdat hij het gevaar ziet in de islamitische strijd tegen de democratie. Zijn plaats in de geschiedenis zal geëvalueerd worden in de loop van de komende jaren.

Intussen zit Europa rustig en vol zelfvertrouwen in de multiculturele hoek in plaats van haar liberale waarden te verdedigen en een aantrekkelijk machtscentrum te zijn en te spelen op hetzelfde niveau als de grootmachten Amerika en China.

Integendeel –tegenover de intolerantie stellen wij Europeanen onszelf voor als ‘s werelds grootste kampioen in tolerantie en verdraagzaamheid, zo erg, dat zelfs de Duitse minister van binnenlandse zaken, Otto Schily (SPD) er kritiek op had.

Waarom? Omdat we zo moreel zijn? Ik denk dat het veeleer te wijten is aan het feit dat onze politici zo verdomd materialistisch zijn.

Bush riskeert door zijn gevoerde beleid de val van de dollar, een enorme stijging van de nationale schuld en een massieve en hardnekkige druk op de Amerikaanse economie – omdat nu eenmaal ALLES op het spel staat.

Terwijl de zogenaamde kapitalistische dieven hun prioriteiten kennen, verdedigen wij onze sociale zekerheidsystemen.
Wij discussiëren liever over de 35-urenweek, onze ziekteverzekering en de vergrijzing. Of we luisteren liever naar linkse TV priesters die ons aanmanen een hand te reiken aan moordenaars, verkrachters en dieven.
Vandaag de dag herinnert Europa mij aan een oude tante die met bevende handjes haar laatste juweeltjes angstvallig verstopt nadat ze had ontdekt dat de dief bij de buren had ingebroken.

Europa...uw naam is LAFAARD.


Matthias Dopfner deed het al eerder – het bekritiseren van reacties door de Europese politieke elites zonder ruggengraat tegenover het gevaar van de islamitische terreur.
Hij is veruit de machtigste stem in de Duitse media tegen het teruggekeerde rotten European appeasement beleid van de 20ste eeuw.

Verklaringen Engelse uitdrukkingen:
Appeasement
Politiek gericht op het voorkomen van oorlog door steeds wat toe te geven aan agressieve dictators of fundamentalistische organen.

Onze vorige minister van Buitenlandse Zaken, Louis Michel, lanceerde het begrip equidistance om de Belgische positie in het Israëlisch-Palestijns conflict te definiëren. Tijdens een onderhoud met een delegatie van het Actieplatform Palestina vertaalde Johan Verbeke, de directeur van de beleidscel buitenlandse zaken dat zo : Equidistance betekent dat je niet pro-Israël of pro-Palestina bent maar pro-Peace. (geen standpunt innemen) Dit houdt een veroordeling in van alle geweldacties van de Palestijnen en een absolute veroordeling van het patroon van systematische provocaties van Israël. Het disproportioneel geweld dat daarmee gepaard gaat is onaanvaardbaar.


Met dank aan Janice Laureyssens en Paulus die het hier onder mijn aandacht bracht

11:32 Gepost door in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Lezersbrief.

Een lezersbrief,

"dag soswatcher
kreeg vorige week brief met hoofding van het ministerie van arbeid en middenstand
in deze omslag van de federale overheid stak een verkiezingsfolderke van Peter Van Velthoven -
of hoe de sossen - de partij waar de mandaten blijkbaar erfelijk zijn - het niet kunnen laten om te profiteren van andermans (de federale staat) geld voor hun eigenbelang.

mvg
WdB"

11:27 Gepost door in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

02-10-06

Fun!

6

 

16:11 Gepost door in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

En nu terug over naar de orde van de dag

De 0110 haat-concerten zijn voorbij, Tom Barkruk heeft wat mogen kwelen. De honden blaffen en de karavaan trekt voorbij.

 

0810h

 

00:05 Gepost door in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

01-10-06

Wiebelhoofd is verbaasd.

Knikkebolleke Kathleen Van Brempt (SP.a) Vlaams minster van gelijke kansen is verbaasd over de onverdraagzaamheid van de Vlaamse jongeren. Zoals u waarschijnlijk wel weet ondertussen heeft een studie van KUL uitgewezen dat Vlaamse jongeren beginnen te rebelleren en worden ze opstandiger tegen de multiKUL en allochtone jongeren.

Ons Kathleentje, u weet wel die trezebees die steeds met haar hoofd lig te wiebelen als ze voor de camara staat. In begin was het leuk om te zien, daar is ze in beeld, daar is ze niet meer in beeld… Maar na een paar minuten kijken word je gewoon zeeziek.

Enfin, daar ging het niet over. Ons wiebelhoofdje is dus verbaasd dat jongeren opstandig worden. Wel beste minster van gelijke kansen, ik verschiet daar niet van. Zorg eens eerst dat de Vlaamse jongeren dezelfde kansen krijgen als de allochtone jongeren Nu zal ze waarschijnlijk uit de lucht komen vallen en van verbazing nog harder beginnen te wiebelen. Het is simpel.

Zo mogen bij sommige autoscholen de Vlaamse jongeren dubbel betalen van wat de allochtoon moet betalen. Kom je juist van school en zoek je een job is de kans groot dat je een paar weken moet wachten omdat allochtonen voorrang hebben tijdens sollicitaties. Wil je als jonge man/vrouw bij de politie, dan mogen de Vlaamse jongeren zich verwachten aan een “njet” ook al zijn ze geslaagd voor hun proeven. Je kan dan te horen krijgen sorry we moeten aan ons quota allochtonen geraken, je hebt het verkeerde kleurtje. En zo zijn er talloze voorbeelden van Vlaamse jongeren die meer moeten presteren om aan dezelfde job te geraken. Zo heb je bvb nog de staat die subsidie aan een bedrijf geeft dat een allochtoon, minder-valide of oudere persoon in dienst neemt.

Nu, u en ik en de Vlaamse jongeren zijn niet achterlijk, het gaat hem hier niet over gehandicapten of oudere personen maar puur en alleen over allochtonen.

En u mevr. Wiebelhoofd bent dan verbaast dat die Vlaamse jongeren zich afzetten tegen dat multiKUL beleid. Geef om te beginnen al eens iedereen dezelfde kansen zonder die absurde “positieve discriminatie” regels. Positieve discriminatie wat is dat voor bullshit. Wat voor de ene positief is voor de andere nadelig, en diegene die u achteruitsteekt met uw discriminatie zeggen nu FUCK YOU tegen dat beleid.

En waarom spreekt u nooit over de onverdraagzaamheid van de allochtone jongeren? Gisteren zijn er nog 14 opgepakt omdat ze manifestanten aanvielen met stokken en stenen. Brussel heeft weer eens in brand gestaan. Waar is die verdraagzaamheid.

12:39 Gepost door in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Indoctrinatie in de Vlaamse scholen

Het onderzoek van de KUL toont aan dat dit soort desinformatie NIET werkt, maar ik geef het effe mee :
In MAKS, een boekje van de overheid dat aan alle Vlaamse scholieren wordt uitgedeeld staat elke maand opnieuw een hoop gezwam. Ook in de uitgave van september is het niet anders. Het boekje telt 32 bladzijden, waarvan :
- "Hoe word ik racist ?" : 2 bladzijden : een opeenstapeling van vooroordelen tegen mensen met een eigen mening.
- "Heel onze samenleving is racistisch" : 2 bladzijden, waarin 6 "verdraagzame" mensen hun haat mogen spuien ten aanzien van diegenen met een andere mening.
- "Ma, ik ben een pot" : 2 blz, waarin reclame gemaakt wordt voor homoseksualiteit
- En dan nog zo hier en daar wat kleinere kadertjes omtrent de verkiezingen (met "duiding" uiteraard)

Om een smaakje te geven van hoe het eraan toegaat geef ik effe het artikel "Hoe word ik racist ?" mee. Je zal zien dat men probeert om jongeren met een maatschappijkritische mening "belachelijk" en "niet cool" te maken. Let bvb vooral op stap 4 en 5 van het 5-stappenplan. Van indoctrinatie gesproken. Dit kan tellen.


quote:


Hoe word ik racist ?

Antwerpen op een zonnige donderdag in mei. Hans Van Themsche (18 ) beent in zijn lange zwarte jas door de straten van de stad en haalt een wapen boven. Hij vermoordt een blank kind en haar zwarte oppas, en verwondt een Turkse vrouw. Vóór hij zelfmoord kan plegen, pakt de politie hem op. In zijn afscheidsbrief staat racistische praat. "De Hans die wij kennen, doet zoiets niet", fluisteren twee vriendinnen geschokt. Hoe wordt een stille jongen een koele moordenaar ? En kn iederéén een racist worden ? Ja, dat kan.

HOE WORD IK EEN RACIST IN 5 STAPPEN ?

Stap 1 :
Sluit jezelf af van anderen en maak jezelf wijs dat je meer waard bent dan de rest.
Door tegen zichzelf te zeggen dat ze beter zijn, onderdrukken racisten hun schrik voor wie anders is dan zijzelf. racisten zijn angsthazen die zich stoer voordoen.

Stap 2 :
Zoek racistische vrienden.
Alleen voel je je bang, en méér bange mensen met een grote mond geeft een veilig gevoel. ("Waarom zijn zoveel mensen dom ? Omdat het veilig is met veel te zijn.")

Stap 3 :
Stop met denken.
Politici zijn allemaal zakkenvullers, 'censuur' zijn profiteurs, homo's zijn vies, blondjes dom. Van zwart-wit-gedachten word je vanzelf een extremist, en je spaart je hersens want het kost minder inspanning bij het denken.

Stap 4 :
Geloof extreme praat in de media.
"Marokkanen willen niet werken." "Alle moslims zijn fundamentalisten." Of : "Buitenlanders profiteren van de ziekenkas". veel stellingen van racistische politici in de media zijn nog nooit bewezen. Toch geloven racisten hen, omdat het gemakkelijk en goed klinkt.

Stap 5 :
Sla er op als je het met woorden niet kan halen.
Omdat de realiteit veel ingewikkelder is dan een racist zich kan voorstellen, kan hij/zij niet mee in ingewikkelde gesprekken en discussies. De enige taal die hij dan nog spreekt is roepen, schelden en slaan.

IEDEREEN KAN HET

Wij hebben allemaal schrik van wat we nog niet kennen - de één al wat meer dan de ander.Een racist is iemand die toegeeft aan die schrik. In plaats van nieuwsgierig en avontuurlijk te zijn, sluit de racist zich op in zichzelf, en toont zijn/haar schrik door "de ander" verdacht te maken, aan te vallen, uit te lachen, te pesten (of extreem : te vermoorden). Die ander kan een "migrant" zijn, maar ook een jongen met een handicap, een homo, een punk, een oue man - iedereen eigenlijk die ook maar een beetje anders of vreemd is.
Racisme is geen typisch blank verschijnsel : iederéén kan een racist zijn, of je nu blank of bruin, moslim, jood, atheist of katholiek, meisje of jongen bent.

WAT IS RACISME ?

Mensen verschillen. Sommige verschillen zijn biologisch : man of vrouw, groot of klein, dik of dun, blond, bruin, zwart of rood. Bij andere verschillen ligt dat moeilijker : (kans)armen, mensen met een handicap, kinderen met leerstoornissen. Toch is, onanks de verschillen, elk mens gelijkwaardig. Wie mensen omwille van verschillen en vooroordelen ongelijk behandelt en minder kansen geeft, discrimineert. Wanneer je iemand discrimineert op basis van zijn of haar huidskleur, afkomst of nationaliteit, spreekt men over racisme.

EERSTE HULP BIJ RACISTSCHE GEVALLEN

[i]Een racist heeft vaak de hulp nodig van anderen om van zijn/haar vooroordelen af te raken en weer "gezond" te worden. Help hem of haar ! Kom je een racist tegen of hoor je iemand een racistische uitspraak doen, handel dan zo :

1. Blijf kalm, loop niet weg en luister. Word nooit boos, toon liever medelijden want deze mens is bang en weet niet wat te doen met zijn/haar schrik.

2. Al doen ze stoer, toch zijn racisten onzeker. Daardoor worden ze snel kwaad als ze vermoeden dat je hen niet serieus neemt, hen bedreigt of beledigt. Laat hem of haar daarom uitpraten, zelfs al vind je zijn of haar ideeen dom of belachelijk.

3. Maak aan de racist duidelijk dat je zijn/haar mening niet deelt. Geef rustig nieuwe en juiste informatie. ("Ongeveer 10 % van de bevolking is niet-belg, niet meer en niet minder. Nederlanders vormen daarvan de grootste groep.") Informeer je goed.

4. Discussieer niet, stel open vragen. Zeg niet "Het is achterlijk om te denken dat alle problemen opgelost zijn als we de Marokkanen terugsture naar hun land." maar wel "Denk je écht dat alle Marokkanen slecht zijn ?" en "Waarom denk je dat ?" en "Heb je dat zelf meegemaakt of van horen zeggen ?". Laat de racist bewijzen en verantwoorden wat hij/zij beweert.

5. Leer de racist nadenken. Racisten hebben moeite met genuanceerd en kritisch denken, zij kunnen alleen zwart-wit denken. ("Ze moeten zich maar aanpassen"). Stel daarom veel vragen : zo help je de racist zijn/haar hersenen te trainen.

6. Bied je vriendschap aan. Veel racisten zijn eenzame mensen die steun zoeken bij gelijkgzinden. Als ze door iedereen afgewezen worden, kunnen de stoppen doorslaan. Ga zo'n mens daarom niet uit de weg, maar zoek er juist contact mee.

7. Adopteer een racist. Nodig hem/haar eens uit op een feestje van jou en je vrienden. Zo haal je de racist uit zijn isolement en help je hem/haar om andere mensen te vertrouwen, zelfs al zien ze er anders uit of hebben ze een afwijkende mening.


Vwalla, van stereotiepe veralgemening gesproken, zeg... Ze denken blijkbaar echt dat de jongelui dit gezwam pikken. En dan maar verschieten dat de Vlaamse jongeren zich een eigen mening vormen. Ah ja, als ze 't van dit soort "ruimdenkendheid" moeten hebben zijn ze er vet mee.
Letterlijk staat hier geschreven : wie de multikul niet toejuicht is een domme, zielige, vereenzaamde, asociale, gewelddadige, bekrompen schrikschijter die niet kritisch kan denken.
Ze staan er blijkbaar geen seconde bij stil dat juist het kritisch denken noodzakelijk is om niet als een blind schaap mee te dollen met de multikul-lofzang die zo uitvoerig opgedrongen en gepromoot wordt.
Of hoe de overheid zich in de eigen voet schiet, keer op keer. Averechts effect gegarandeerd. Alleen jammer dat dergelijke rommel van onze belastingen wordt betaald

 

Auteur Abramis Brama via PI

11:39 Gepost door in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8