14-11-06

Killercops in Sint-Niklaas

killercop6

13:29 Gepost door in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: killercop, sint-niklaas, pics |  Facebook |

OCMW stuurt killercop naar 85 jarige wanbetaler!

In Sint-Niklaas de stad van de socialist Freddy Willockx laat het OCMW liever een autochtone wanbetaler van 85 jaar creperen dan hem steun te bieden en hem te helpen met zijn financiële problemen. Ik vraag me af hoe dat kan, elke asielzoeker krijgt hier opvang terwijl men zijn dossier onderzoekt. Ze krijgen onderdak, voedsel, medische hulp en een financiële steun zodat ze inkopen kunnen doen. Maar een 85 jarige autochtone man mag creperen die krijgt geen hulp. Deze man was dus ongeveer 24 jaar toen WOII uitbrak. De kans is dus groot dat hij voor zijn vaderland gevochten heeft. En dit is de dank van de stad Sint-Niklaas. Afgemaakt met een buikschot door een schietgrage agent.

 

Politiemensen zouden getrainde personen moeten zijn, mensen die zich geoefend hebben in omgang met wapens, mensen die kunnen richten zodat ze de tegenstander kunnen uitschakelen door een schot in het been of schouder. Hier schiet men een man van 85 in de buik. Men maakt mij niet wijs dat een man van 85 een bedreiging is voor getrainde agenten.

 

Ergens mogen we blij zijn dat het een autochtone man is, anders had men weer de stad afgebroken, dan hadden we weer een hele hoop politici gehad die mee op straat kwamen om te betogen tegen de racistische politie. Nu zal dit voorval zo snel mogelijk onder de mat geveegd worden het was immers maar een autochtoon!

08-11-06

Nog meer verkiezingsfraude, dit maal in Dendermonde!

Het verkiezingsresultaat in Dendermonde is vervalst door "manipulatie van de verkiezingssoftware vooraf en op datum van de centralisatie van de uitslagen". Dat stelt een anonieme ambtenaar in een brief aan de lijsttrekkers van de verkiezingen van 8 oktober.

Hertelling
De briefschrijver maakt zich sterk dat, mocht er in Dendermonde een hertelling van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Dendermonde worden gehouden, er een andere uitslag uit de bus zou komen. Hij of zij verwijst ook naar het feit dat de uitslag voor Dendermonde langer op zich liet wachten dan voor andere gemeenten. VLD-lijsttrekster Hilde Dierickx bevestigt dat de uitslag vertraging had wegens problemen met het doorsturen van een diskette.

Jacht op andersdenkenden gaat naar hogere versnelling!

Patrick Dewael neo-socialistische minister van Binnenlandse zaken wil de strijd tegen de internet misdaad opvoeren volgens belga/hln. Het paradepaarde moet de Federal Computer Crime Unit worden, die 46 man extra krijgt en zich zal storten op internetoplichting, radicale websites en kinderporno.

Men mag van mij pedofielen ophangen aan hun kl****, oplichters bestrijden die argeloze mensen hun centjes ontfutselen is ook niet op tegen. Maar wat me wel de wenkbrauwen doet fronsen is de strijd tegen radicale websites.

Wat moet ik me daarbij voorstellen, wat is radicaal?

Volgens mij staat radicaal nog steeds voor en ik citeer even Kramers woordenboek:

“ra-di’caal, tot de wortel gaande, afdoende middel. Geneigd tot consequentie, diep ingrijpende hervormingen op politiek en sociaal stelsel.”

Patrick Dewael wil dus de strijd aangaan met mensen die consequent zijn en hervormingen willen. Dat zijn dus alle mensen die het niet met zijn mening eens zijn. Als je het wel eens zou zijn  zou je immers geen hervormingen willen.

Alles gaat goed! België in cijfers.

België in cijfers

 

MAS project: 54.000.000 € werkelijke kost ? Maal 3 waarschijnlijk

Justitiepaleis Antwerpen: 100. 000.000 € werkelijke kost  ongeveer 249.000.000 €. Maar hier stop dit verhaal nog niet. Het gebouw word verkocht en terug gehuurd. Koper maakt hier 133% winst. Totale kost van het gebouw dus geen 249.000.000 € maar ongeveer 600.000.000 €.

Gronden van justitiepaleis in Antwerpen: Gekocht voor 3.8 miljoen euro verkocht voor 112.000 €

Hoofdkwartier van de SP.a in Antwerpen: Gekocht voor 7 miljoen Bfr verkocht aan de staat voor 27 miljoen Bfr. 267% winst voor de SP.a partijkas.

Asielcentra Zon & Zee: Gekocht voor 13.600.000 € verkocht voor 9.000.000 €.

Asielcentra Hengelhoef: Gekocht voor 19.000.000 € verkocht voor 5.300.000 €

OCMW Antwerpen: Verliest 30.000.000 €

Renovatie Berlaymont gebouw:  kost 882.000.000 €

Huur Berlaymont gebouw: 440.000 € per maand.

 

België marktaandeel: België verloor de jongste vijftien jaar  20 % marktaandeel tegenover de geïndustrialiseerde landen en 7 % sinds 2000.

Belgie competiviteit: In vijf jaar tijd van de 18de naar de 33ste plaats (bron: WEF Genève)

Belgie delokalisatie: Van de 61 landen bevond België zich qua risico voor delokalisatie van de productie-eenheden op de 60ste plaats in 2006 (in 2003 was dat nog de 41ste plaats).

België delokalisatie R&D afdeling: Ook hier verliezen wij gestaag terrein. Op de 61 onderzochte landen zijn wij het 54ste risicovol (cijfers voor 2006). Drie jaar eerder bevond ons land zich nog op de 26ste plaats.

België loondruk: De fiscale en parafiscale druk op de lonen is de hoogste ter wereld.

België loonkost: Hier bevinden we ons op de 119de plaats (van de 125 door het WEF onderzochte landen).

België loonkost per arbeidsproduct: Hier belanden we op 73ste plaats van de 125 landen.

België verspilling van de overheidsuitgaven: . Inzake verspilling van de overheidsuitgaven dalen wij van de 17de (in 2002) naar de 50ste plaats (in 2005).

België efficiëntie belastingsdienst: 115de plaats op 117. Alleen Benin en Brazilië doen nog slechter.

België corruptie index: Hier staat België op de 20ste plaats samen met Chili.

10:50 Gepost door in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wanbeleid, geld, politiek, belgie, kosten |  Facebook |

Fun met de neo-socialisten

guypuin

 

VLDinquisitie

 

N.V. Belziek virtueel failliet!

Dit zijn even wat cijfers over België door iemand die het kan weten! Ik weet het, het is een hele tekst maar u zou toch eens de moeite moeten nemen om hem uit te lezen. Nadien mag u uw broek terug optrekken die ondertussen wel zal afgezakt zijn van het verschieten.

 

Als bedrijven even alarmerende cijfers zouden neerzetten als de nv België, zouden ze op de beurs worden afgeslacht en ingrijpende herstructureringen moeten aankondigen.

Ondernemingen houden permanent hun evolutie in het oog. Beursgenoteerde ondernemingen worden zelfs continu in de gaten gehouden door experts. Omzetevoluties en marktaandelen zijn daarbij belangrijk. Maar ook de financiële structuur van een bedrijf is een topic van permanente aandacht. Enkele ratio's bijvoorbeeld mogen niet onder een bepaald niveau dalen. De solvabiliteit (eigen vermogen over balanstotaal) mag niet minder dan 15 % bedragen, het bedrijfskapitaal mag niet onder de 10 % van het balanstotaal zakken en de cashflow mag niet lager zijn dan 6 % van het balanstotaal. Vooral delicaat wordt het wanneer die zogenaamde alarmpeilen samen worden overschreden. Als het bedrijf dan toch nog overeind wil blijven, dringt een herstructurering zich op.

Die benadering is geldig voor alle ondernemingen, met uitzondering van één: de nv België ontsnapt blijkbaar aan die logica. De nv België verloor de jongste vijftien jaar immers 20 % marktaandeel tegenover de geïndustrialiseerde landen en 7 % sinds 2000. Het alarmpeil voor de nv België is vanzelfsprekend niet hetzelfde als voor een individuele onderneming, maar de logica blijft ook hier toepasselijk. Gezien de beperkte accuratesse van een aantal indicatoren is vooral de evolutie belangrijk. Daarnaast worden, indien mogelijk, verschillende bronnen geraadpleegd. Laten we even een paar indicatoren op een rijtje zetten.

De competitiviteit van ons land daalde, afhankelijk van de bron, in vijf jaar tijd van de 18de naar de 33ste plaats (bron: WEF Genève) of van de 18de naar de 27ste plaats (bron: IMD Lausanne). Logisch dus dat ook het risico op delokalisatie is verhoogd. Op 61 landen bevond België zich qua risico voor delokalisatie van de productie-eenheden op de 60ste plaats in 2006 (in 2003 was dat nog de 41ste plaats). Nu blijken heel wat politici dit te relativeren; sommigen beweren zelfs dat we er op termijn naar moeten streven om de R&D-afdelingen hier te houden en de productie te laten vertrekken. Die redenering is fundamenteel verkeerd. Op termijn zal de R&D-afdeling immers (fysische) toenadering zoeken tot de productie-eenheid. Als alle industrie delokaliseert, mogen wij er ook van uitgaan dat de R&D-afdelingen zullen volgen. Trouwens, ook wat betreft het risico op delokalisatie van de R&D-afdeling verliezen wij gestaag terrein. Op de 61 onderzochte landen zijn wij het 54ste risicovol (cijfers voor 2006). Drie jaar eerder bevond ons land zich nog op de 26ste plaats.

Sense of urgency. Terwijl een bedrijf dat wordt geconfronteerd met dergelijke alarmpeilen zou worden afgeslacht op de beurs en ingrijpende herstructureringen zou moeten aankondigen, is de nv België immuun voor die evoluties. Zo blijft de fiscale en parafiscale druk op de lonen de hoogste ter wereld. De loonkosten in hun totaliteit bevinden zich op de 119de plaats (van de 125 door het WEF onderzochte landen). Onze legendarische hoge productiviteit, bijproduct van de te hoge belastingen, zorgt ervoor dat wij inzake loonkosten per arbeidsproduct op de 73ste plaats belanden.

Wie denkt dat die benauwende cijfers leiden tot een beter beheer van de publieke middelen of een efficiënte overheidsdienst, vergist zich schromelijk. Inzake verspilling van de overheidsuitgaven dalen wij van de 17de (in 2002) naar de 50ste plaats (in 2005). Onze belastingdiensten bekleden qua efficiëntie de 115de plaats op 117. Alleen Benin en Brazilië doen nog slechter.

Verbeteringen in de marge zullen niet leiden tot een fundamentele oplossing. Integendeel, kleine ingrepen strooien zand in de ogen zodat de werkelijke uitdaging eventjes wordt onderdrukt. Radicale ingrepen zijn nodig, onder meer inzake de lasten op arbeid, de flexibiliteit van de lonen, de regulering van de arbeidsmarkt en de efficiëntie van de overheidsadministratie. Zonder dergelijke ingrepen zal de nv België nog meer marktaandeel verliezen en zal de sociale welvaartsstaat niet langer sociaal en ook niet langer welvaartsstaat kunnen blijven.

De overheid kan dergelijke ingrepen niet alleen realiseren. Ze heeft daarbij de steun nodig van de sociale partners en de hele bevolking. Als we verwijzen naar voorbeelden van landen die het de jongste tien jaar bijzonder goed doen, vernoemen we steevast Ierland en Finland. Nochtans was Ierland een arm land bij de toetreding tot de Europese Unie, met emigratie van hun geschoolde arbeidskrachten. Finland dan weer kende een diepe economische crisis door het ineenstorten van de grote buur: het Russische imperium. Bovenstaande cijfers zijn dan ook helemaal niet bedoeld om aan de klaagmuur te staan. Ze tonen alleen aan dat de situatie ernstig is en dat ingrepen in de marge weinig zinvol zijn.

We hebben een sense of urgency nodig, zodat fundamentele ingrepen mogelijk worden. Al moeten we hier misschien verwijzen naar het recente boek van gewezen Barcotopman Hugo Vandamme en journalist Karel Cambien: Wat baten kaars en bril, als de uil toch niet zien wil ...

(De auteur, secretaris-generaal van het Vlaams Departement voor Economie, Wetenschap en Innovatie, schrijft deze column in persoonlijke naam.)