26-11-06

Domme prins

Ook dat kleine zinnetje opgevallen in de Gazet van Antwerpen in het interview dat van Filip werd afgenomen bij zijn terugkomst uit Canada ?
citaat: "Canada is net als Belgie een klein land dat grote buren heeft "

 

Canada: 9.984.670 km²

België:    30.528 km²

USA:    9.631.420 km²

 

01:17 Gepost door in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) | Tags: belgie, prins, filip, iq, politiek, vlaanderen |  Facebook |

25-11-06

De PS weer in opspraak. Charleroi sjoemelt!

Jean-Claude Van Cauwenberghe de PS burgemeester van Charleroi is weer in opspraak.

Le Soir (23.11.2006) brengt meer drek naar boven. Nu blijkt het dossier Econoler op de onderzoekstafel van het parket van Charleroi te liggen. Econoler is de naam van een Canadese firma die gespecialiseerd is in het financiering van energiebesparende maatregelen via het systeem van de zogenaamde “derde investeerder”.

Econoler stelt haar cliënten voor hun energiefacturen te helpen verlagen door investeringen te doen in de energiemarkt. Het originele zit hem hierin dat Econoler de investeringen financiert en zich terug laat betalen door de gerealiseerde energiebesparingen te innen. En het is pas dan, eens Econoler (met de uitgespaarde bedragen) terugbetaald is, dat de cliënt – in dit geval Charleroi – eigenaar wordt van de nieuwe systemen.

In 1986, toen Jean-Claude Van Cauwenberghe er burgemeester was, ging Charleroi zo’n verbintenis aan, en dit op verzoek van Philippe Busquin (PS), toenmalig minister van Energie. Voor een achttal programma’s investeerde Econoler een totaal van 6.904.681 euro. Nu verdenkt het parket van Charleroi het college van burgemeester en schepenen ervan de fondsen te hebben verduisterd. Ook in dit dossier zou er sprake zijn van overfacturatie, van het in stukjes snijden tot hapklare brokjes (de gekende ‘saucissonnage’) van grote facturen en concurrentievervalsing.

 

Hoe het geld juist verdween is men nog niet achter, dat is het parket nog aan het onderzoeken.

sossen1

 

24-11-06

Regering betaald facturen niet!

Uit Actueel, 02.11.2006 citeren we: “Vadertje Staat betaalt zijn facturen niet. Dat is niet echt nieuw, maar recente cijfers geven aan dat de overheid nog nooit eerder zoveel achterstand opliep bij de betaling van facturen. Gunther Vanpraet, commentaarschrijver van Het Nieuwsblad, spreekt terecht over “een georganiseerde oplichting door de overheid van tienduizenden leveranciers”.

Vroeger betaalde de staat vanaf november geen facturen meer. Maar het kan nog straffer: volgens de krant krijgt een aantal leveranciers nu al in september te horen dat pas in februari de openstaande schuld wordt vereffend. “Onze toppolitici, die graag pronken met initiatieven voor de zelfstandigen en ondernemers, zijn zelf medeverantwoordelijk voor het faillissement van honderden kmo’s, waardoor duizenden werknemers op straat komen te staan,” aldus Vanpraet.”

Departement Onkelinx voorbeeld van slecht bestuur!

In een advies haalt de Inspectie Financiën zwaar uit naar de werkwijze van het departement Justitie. Zij geven te weinig informatie, zijn een typevoorbeeld van "slecht bestuur" en houden geen rekening met de "deontologische regels".
Volgens het rapport ontbreekt "elke geloofwaardige schatting van een meerjarenplanning", zo schrijft De Morgen vrijdag. "De kredieten om luid aangekondigde beleidskeuzes in 2008 en 2009 verder uit te voeren, ontbreken volledig", verklaart CD&V-justitiespecialist Tony Van Parys.
Voor de begrotingsbesprekingen moet elk federaal departement zijn raming voor de begroting van 2007 voorleggen aan de Inspectie Financiën. In juli 2006 kreeg Justitie van de Inspectie Financiën een vernietigend advies over haar voorgestelde rekenwerk. Ze dienen hun begrotingen te laat in, geven onvolledige informatie en laten geen cent over voor de volgende regering.

bron

Verkiezingsfraude, hoe doen ze het?

In Italië is het uitgekomen hoe men fraudeerde met de verkiezingsuitslag. Daar had men volgens Deaglio en Cremagnani een klein computerprogramma, een soort virus geïntegreerd in het transmissiesysteem. Het programma had als doel een deel van de blanco stemmen veranderen en bij de uitslag van Berlusconi te tellen.

 

Nu weet iedereen dat er onregelmatigheden waren bij digipolis bij het verzenden van de uitslagen. Het transmissiesysteem werkte niet zoals het moest. De eerste uitslagen waren dan ook hallucinant. Zou het kunnen dat een computervirus de blanco stemmen bij de stemmen van de SP.a moest tellen? Of is België vrij van corruptie en kan dit hier niet gebeuren zoals in Italië?

 

Ik vraag me nog steeds af waarom de stemmen zo snel vernietigd moeten worden? De enige reden waar ik aan kan denken is dat men schrik heeft van een controle. Vernietig alle bewijsmateriaal en men kan alleen maar gissen naar wat de werkelijke uitslag was.

 

22-11-06

Fun met Homo Corruptus

HomoCorruptus3

12:29 Gepost door in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: fun, lol, pics, socialist, politiek, belgie, ps |  Facebook |

21-11-06

De mier en de krekel!

Aangekregen via mail van L.P.:

Originele versie:
De mier werkt gedurende de hele hete zomer hard;
Zij bouwt haar huis en ze slaat voorraden op voor de winter
De krekel vindt de mier dom:
ze lacht, danst en speelt de hele zomer
Eens de winter op komst,
zit de mier er warmpjes en goed gevoed bij.
De krekel rilt van de koude, heeft geen voedsel,
noch een schuilplaats en sterft van de koude.
EINDE VAN HET VERHAAL

BELGISCHE VERSIE:
De mier werkt gedurende de heel hete zomer hard;
zij bouwt haar huis en ze slaat voorraden op voor de winter
De krekel vindt de mier dom: ze lacht, danst en speelt de hele zomer. Eens de winter op komst, zit de mier er warmpjes en goed gevoed bij.
De krekel, bibberend van de koude, organiseert een persconferentie waarop ze de vraag stelt waar de mier het recht vandaan haalt om er warmpjes bij te zitten met voldoende voorraad voedsel terwijl anderen met minder geluk dan zij, honger en kou hebben.
De Televisie organiseert een rechtstreekse uitzending waarbij getoond wordt hoe de krekel bibbert van de kou terwijl videobeelden tonen hoe de mier goed verwarmd vertoeft in haar comfortabele woning met een rijk gevulde tafel.
De Belgen zijn geschokt dat, in zulk een rijk land, men die arme krekel laat lijden terwijl anderen in weelde leven. De verenigingen tegen de armoede betogen voor het huis van de mier.
Journalisten geven interviews met de vraag hoe het komt dat de mier rijk geworden is op de kap van de krekel en interpelleren in het parlement om een belastingverhoging voor de mier opdat zij haar rechtvaardige deel aan belastingen zou betalen.
Als antwoord op deze opiniepeiling, vaardigt de regering een wet uit op de economische gelijkheid en een antidiscriminatiewet, retroactief voor de zomer.
De belastingen voor de mier worden drastisch verhoogd en zij ontvangt tevens een boete omdat zij nagelaten heeft de krekel in dienst te nemen teneinde haar op die manier te helpen.
Het huis van de mier wordt in beslag genomen door de autoriteiten omdat de mier niet genoeg geld heeft om haar boete en haar belastingen te betalen.
De mier verlaat het land om zich met succes te vestigen in het buitenland.
De Televisie maakt een reportage over de “vetgemeste” krekel.
Deze is bezig de laatste voorraden van de mier op te souperen, hoewel de lente nog veraf is.
Het voormalige huis van de mier, ondertussen sociale woning geworden voor de krekel, raakt in verval omdat deze laatste niets gedaan heeft om ze te onderhouden.
Verwijten worden gemaakt naar de overheid, voor het gebrek aan middelen. Een parlementaire commissie wordt samengesteld, wat de overheid 10 miljoen Euro kost.
De krekel sterft aan een overdosis.
Verenigingen voor Liberalisering en Menselijkheid bekritiseren de mislukking van de overheid om het probleem van de sociale ongelijkheid ernstig aan te pakken.
Het huis van de mier wordt gekraakt door een bende geïmmigreerde spinnen.
De overheid prijst zichzelf voor de multiculturele diversiteit van België.
De spinnen organiseren een trafiek van drugs en terroriseren de gemeenschap.
De overheid laat begaan.

EINDE VAN HET VERHAAL

11:44 Gepost door in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: belgie, socialisme, werken, verhaal |  Facebook |