25-10-06

Persvrijheid in België volgens RZG

Volgens Reporters zonder grenzen is de persvrijheid in België gevoelig verbeterd. Die organisatie stelt jaarlijks een lijst op, op basis van de relatie tussen overheid en pers.
Vorig jaar is ons land vier plaatsen gestegen tot een gedeelde 14e plaats. Toch wordt het bronnengeheim nog vaak geschonden, zegt Reporters Zonder Grenzen.

 

Dan moet u wel weten dat de Belgische afdeling van Reporters Zonder grenzen in het perscentrum zit, opgericht en beheerd door de Brusselse federale overheid.

Dat de relatie tussen overheid en pers verbetert is zal niemand meer verwonderen. Alle kritische reporters zijn monddood gemaakt, en de rest gedraagt zich als slaafse prostituees die alleen de informatie doorgeeft die hun pooier in dit geval de regering aan hen oplegt. Het is de overheid die bepaald wat de pers mag en moet schrijven.

Rudi De Ceuster ex-Directeur-Generaal van het Agentschap Belga schreef daar een mooi stukje over.

04-10-06

 Verboden irrationele praat te verkopen.

Voltaire: "I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it."

 

Daniel Féret mag 10 jaar lang zich niet verkiesbaar stellen! Nu even voor alle duidelijkheid, ik mag Féret niet, ik moet die man niet en ik ben het niet eens met zijn denkwijze. Maar!!

Ik zal zijn recht om vrij te spreken blijven verdedigen ook al ben ik het volledig niet met hem eens.

 

Wat doet men hier nu? Men veroordeeld een man omdat hij op een irrationele wijze zaken met elkaar in verband bracht. Als men deze lijn doortrekt kan men alvast Blokwatch sluiten, zij doen niets anders. En het gros van de linkse partijen.

 

Hoever gaat men in dit land gaan? Gaat men zo met dissidenten om? Politieke tegenstanders opsluiten en verbieden van zich nog kandidaat te stellen omdat hij volgens de rechters “op een irrationele wijze zaken met elkaar in verband bracht.” Zo had men Einstein ook kunnen veroordelen toen hij met zijn relativiteitstheorie in 1916 op de proppen kwam. Niemand snapte er toen iets van, dus de irrationele geleerde maar opsluiten? Wat een onzin nog.

Féret is een wacko, een idioot maar hij moet te allen tijde het recht hebben om zijn “idioot” zijn te etaleren.

 

Dus beste mensen nu mag je helemaal niets meer zeggen, want als het niet racistisch kan bestempeld worden kan men je nog altijd veroordelen voor irrationele praat.

censor1