30-09-06

De PS plant een staatsgreep!

Volgens De Morgen wil Onkelinx de parlementaire controle op inlichtingendiensten afschaffen. Ze wil die controle rechtstreeks onder haar departement brengen en die van defensie. Comité I, dat voor het parlement de controle uitvoert zal worden beperkt, zeer beperkt, het zou een soort klachtendienst worden.

Als die geen staatsgreep is dan weet ik het ook niet meer. Alle controle en macht gaat naar Onkelinx en defensie.

En als u dan weet dat Flahaut al jaren bezig is met alle belangrijke legeronderdelen naar Wallonië te verhuizen…

 

Dit is ongehoord het gaat zelfs nog verder dan de “Patriot Act” in de VS waar de inlichtingendiensten nu al oppermachtig zijn, alleen is daar nog een verschil tussen de inlichtingendiensten en het leger. Hier in België zou dat er zelfs niet meer zijn!

 

Uit De Morgen:

“Het voorontwerp van wet betreffende methodes voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, dat onlangs werd opgesteld door minister van Justitie Laurette Onkelinx (PS) en minister van Defensie André Flahaut (PS), voorziet een listige manier om het Comité I en de parlementaire controle definitief buitenspel te zetten.

Tegelijk wil de regering echter twee nieuwe controleorganen in het leven roepen, de BOM-controlecommissie en het BOM-college. De controlecommissie moet vooraf haar goedkeuring geven aan het gebruik van BOM en zal bestaan uit drie magistraten, die benoemd worden door en werken onder het rechtstreekse gezag van de ministers van Justitie en Defensie. Het college is bedoeld om a posteriori controle uit te oefenen en zal voorgezeten worden door een gedetacheerd magistraat van de Raad van State. Toeval of niet: Pascale Vandernacht, de kabinetsadviseur van minister Onkelinx die zich toelegt op het beleid inzake inlichtingendiensten en de drijvende kracht achter het wetsontwerp, is gedetacheerd auditeur bij de Raad van State en komt bijgevolg in aanmerking voor de functie van voorzitter van het BOM-college.”

 

Alle macht zou dus naar één partij gaan, de PS. Dit is gewoonweg te absurd voor woorden. Onkelinx en Flahaut zijn twee PS ministers die al verschillende malen betrokken zijn geweest in schandalen die door het comité I aan het parlement gerapporteerd zijn geweest.

Nogmaals uit De Morgen:

 “De aanhoudende schandalen van de afgelopen maanden waarin de Staatsveiligheid telkens een hoofdrol speelde, zijn de regering-Verhofstadt een doorn in het oog. Dossiers als de omstreden uitvoer van de EPSI-pers naar Iran, de CIA-vluchten, de verdwijning van Erdal, de diefstal van geheime documenten bij de militaire inlichtingendienst ADIV of Swiftgate raakten meestal in de openbaarheid dankzij het werk van het Comité I, dat namens het Parlement toezicht houdt op de werking van de inlichtingendiensten, en de parlementaire begeleidingscommissie aan wie het Comité I rapporteert.”