17-10-06

Stop de repressie, stop het CGKR

vrijheid
 
Het GCKR gaat te ver! Ik wil mijn mening kunnen uiten zonder daarvoor de kans te lopen dat ik een Centrum voor Gedachten Kontrole & Repressie op mijn nek krijg. Dit centrum doet mij veel te veel denken aan de gestapo en de stasie, ik hoef geen gedachtenpolitie.
Het meest aangehaalde argument is: "Uw vrijheid stopt, waar die van een ander in gedrang komt".  Daar zou ik nog mee kunnen leven. Maar door mijn mening te uiten komt niemands vrijheid in gedrang. Het staat (voor mij) iedereen vrij om mijn mening te weerleggen of me te overtuigen dat mijn zienswijze fout zou zijn.
Dus vrijheid van spreken is een recht, een democratisch recht!