27-12-07

Vlaams Belang.

Dit weekend viert het Vlaams Belang feest in de Waagnatie in Antwerpen. In een feestprogramma dat over twee dagen is gespreid, wordt stilgestaan hoe dertig jaren geleden Karel Dillen de eerste stappen zette om de partij te krijgen tot wat ze nu is geworden. Ondanks tientallen jaren van schijnprocessen, fascistische aanvallen, een ondemocratisch cordon sanitaire en leugenachtige campagnes van de rode Staatszender heeft de partij zich verder omringd met honderdduizenden trouwe kiezers die elke laffe aanval weerstaan.
Het Vlaams Belang staat voor Vlaams en radicaal, voor onverzettelijkheid, voor het blijven opkomen voor zijn idealen en waarden. Wij ijveren samen met hen voor een Vrij Vlaanderen, ontdaan van criminele allochtone jongeren. In ons land is geen plaats meer voor vreemdelingen die zich niet willen aanpassen, die niet willen werken, die onze taal niet willen spreken. Vreemdelingen die evenwel zich willen aanpassen en een bijdrage leveren aan onze maatschappij heten wij welkom.
Wij zullen niet ijveren voor een miljardenstroom naar Ethiopië, Oxfam of Soedan, maar eisen dat deze gelden in eerste instantie gebruikt worden voor de verbetering van de sociale zekerheid van onze bejaarden, voor allen die een leven lang hebben gewerkt voor Vlaanderen, en nu leven met een klein pensioentje.
Wij zullen blijven ijveren voor een Vrij en onafhankelijk Vlaanderen. We besluiten daarom met de woorden van Dr. Ferdinand Snellaert : DE VRIJHEID VAN HET INDIVIDU MOET WORDEN VOORAFGEGAAN DOOR DE VOLKSVRIJHEID; MEN KAN ALLEEN VRIJ ZIJN IN EEN VRIJ VOLK.